. .W przypadku NIEPRAWIDŁOWEJ pracy radioodtwarzaczaWyzeruj jego pamięćPatrz Zerowanie pamięci urządzeniaЗатруднения при.... . W przypadku NIEPRAWIDŁOWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pamięć Patrz Zerowanie pamięci urządzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации о перезагрузке Вашего устройства обратитесь на соответствующую страницу Αντιµετωπίζετε ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ λειτουργίας; Εκτελέστε επαναφορά της µονάδας Ανατρέξτε στην ενότητα “Επαναφορά της µονάδας” Маєте ПРОБЛЕМУ з функціонуванням? Повторно налаштуйте систему Див. сторінку “Як повторно налаштувати пристрій” . Декларація про Відповідність Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України) . Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР). . Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР: 1. свинець(Pb) – не перевищує 0.1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон; 2. кадмій (Cd)– не перевищує 0.01 % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон; 3. ртуть(Hg) – не перевищує 0.1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон; 4. шестивалентний хром (CrU) – не перевищує 0.1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон; 5. полібромбіфеноли (PBB) – не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон; 6. полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0.1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон. . . Джей Ві Сі КЕНВУД Корпорейшн 3-12, Моріячо, Канагава-ку, Йокогама-ші, Канагава, 221-0022, Японія K PO, RU, GR, UK © 2012 JVC KENWOOD Corporation 0212DTSSANJEIN KD-SD80BT/KD-R50 CD RECEIVER Instructions POLSKI РУCCKИЙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-SD80BT/KD-R50 УКРАЇНА CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ/ ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD / ПРИЙМАЧ З ПРОГРАВАЧЕМ КОМПАКТ-ДИСКІВ Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. / Информацию об отмене демонстрации функций дисплея см. на стр. 4. / Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας στην οθóνη, βλ. σελίδα 4. / Інформацію щодо відміни демонстрації функцій дисплею див. на стор. 4. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. Указания по установке и выполнению соединений приводятся в отдельной инструкции. Για πληρoφoρίες σχετικά με την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο αντίστoιχo ξεχωριστό εγχειρίδιo. Вказівки по встановленню та виконанню підключень наведені у окремій інструкції. INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSŁUGI ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ΟΔΗΓΙΕΣ ІНСТРУКЦІЇ GET0799-005A [EY]


Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcjąobsługi,...Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy 1M. Nie patrzeć bezpośrednio w przyrządy optyczne. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Bateria Produkty Informacje dla użytkowników dotyczące pozbywania się zużytego sprzętu i baterii [Kraje Unii Europejskiej] Symbole przedstawione obok oznaczają, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu i baterii należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania obowiązującymi w danym kraju i miejscowości. Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Uwaga: Oznaczenie Pb, znajdujące się pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów. . 2 |‫ޓ‬POLSKI . Ostrzeżenie: Zatrzymaj samochód przed przystąpieniem do obsługi urządzenia. Przestroga: Wyreguluj głośność tak, aby słyszeć dźwięki z zewnątrz samochodu. Jazda z nadmierną głośnością może prowadzić do wypadków. Należy unikać używania urządzenia z USB lub SD lub iPoda/iPhone’a, jeśli może to spowodować zagrożenie podczas jazdy. Ostrzeżenie dotyczące głośności: Urządzenie cyfrowe (CD/USB/SD) wytwarzają niewielki hałas w porównaniu do innych źródeł. Przed rozpoczęciem odtwarzania ze źródeł cyfrowych należy zmniejszyć poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego zwiększenia poziomu głośności. Temperatura w samochodzie: Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. Na ekranie pojawi się i animowane przewijanie zostanie zatrzymane, aby zapobiec rozmazywaniu obrazu, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C. Gdy temperatura robocza powróci do normalnej, te funkcje będą ponownie działać. Skraplanie: Jeśli samochód wyposażony jest w klimatyzację, na soczewce laserowej może zebrać się wilgoć. Może to powodować błędy w odczycie płyty. W takim przypadku, wyjmij płytę z urządzenia i odczekaj aż zaparowanie zniknie.


Podłączanie panelu sterowaniaOdłączanie panelu sterowaniaNie dotykaj złączy.Zerowanie pamięci urządzeniaWszelkie zaprogramowane ustawienia...Podłączanie panelu sterowania Odłączanie panelu sterowania Nie dotykaj złączy. Zerowanie pamięci urządzenia Wszelkie zaprogramowane ustawienia zostaną skasowane. Wymuszenie wysunięcia płyty (Przytrzymaj) Należy uważać, aby płyta nie wypadła po wysunięciu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć urządzenia. Konserwacja Czyszczenie urządzenia Zatrzyj zabrudzenia z panelu za pomocą suchego kawałka silikonu lub miękkiego materiału. Niedopełnienie tej czynności może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Czyszczenie złącza Zetrzyj zabrudzenia za złącza urządzenia i z panelu. Użyj kawałka bawełny lub tkaniny bawełnianej. Spis treści Przygotowanie ..................................................... 4 Anulowanie trybu demonstracyjnego Ustawianie zegara Podstawowa obsługa ......................................... 4 Radio ........................................................................ 6 CD/USB .................................................................... 8 SD (Tylko KD-SD80BT) ............................................ 9 iPod/iPhone ........................................................ 10 Szybkie wyszukiwanie ..................................... 11 Komponenty zewnętrzne .............................. 11 Połączenie Bluetoothா .................................... 12 Telefon komórkowy z Bluetooth ................. 14 Odtwarzacz audio Bluetooth ........................ 18 Regulacja koloru podświetlenia .................. 19 Regulacje jasności ............................................. 20 Regulacje dźwięku ............................................ 20 Funkcje menu ..................................................... 21 Zdalne sterowanie ............................................ 24 Informacje dodatkowe .................................... 25 Znajdowanie i usuwanie problemów ........ 28 Specyfikacje ........................................................ 30 Korzystanie z instrukcji: Niniejsza instrukcja wyjaśnia obsługę za pomocą przycisków na panelu sterowania. < > wskazuje wyświetlacze na panelu sterowania. [XX] wskazuje początkowe ustawienie elementu menu. POLSKI‫ |ޓ‬3


PPrrzzygyogtoowtaonwie anieAnulowanie trybu demonstracyjnegoWskazania wyświetlacza są zawsze widoczne, o ile nie zostaną wyłączone.1SET...PPrrzzygyogtoowtaonwie anie Anulowanie trybu demonstracyjnego Wskazania wyświetlacza są zawsze widoczne, o ile nie zostaną wyłączone. 1 SET UP (Przytrzymaj) DEMO PUSH Clock 2 DEMO Off On PUSH (Ustawienia początkowe) 3 Wybierz opcję . DEMO Off PUSH On 4 Naciśnij MENU, aby wyjść. Ustawianie zegara 1 SET UP (Przytrzymaj) DEMO PUSH Clock 2 Wybierz opcję . Clock DEMO Clock PUSH Color 3 Wybierz opcję . Clock Clock Display Set Clock PUSH 24/12H 4 Ustaw godzinę. Set Clock PUSH 0 : 00 (Ustawienia początkowe) 5 Ustaw minuty. Set Clock PUSH 0 : 00 Podstawowa obsługa 6 Wybierz opcję <24H/12H>. Clock Set Clock 24/12H PUSH Clock Adjust 7 Wybierz opcję <24Hours> lub <12Hours>. 8 Naciśnij MENU, aby wyjść. Informacje wyświetlacza Zmiana wyświetlanych informacji. (Naciśnij) Przewija bieżąco wyświetlane informacje. (Przytrzymaj) Radio Źródło Wyświetlacz (normalny wzór wyświetlania)*1 Stacja bez Radio Data System: Częstotliwość Stacja FM Radio Data System: Typ programu (PTY)/ Częstotliwość/Nazwa stacji (PS) CD/USB/SD*2/Audio Bluetooth iPod/iPhone (Headunit Mode/iPod Mode) Tytuł utworu/Tytuł albumu/Artysta* * W przypadku konwencjonalnych lub pustych płyt CD pojawi się komunikat “No Name”. iPod/iPhone (Application Mode) Application Mode Komponenty zewnętrzne (AUX) Aux In *1 Wyświetlanie dużą czcionką i dużego zegara wiąże się ze zróżnicowaniem informacji podawanych na ekranie. *2 Tylko w KD-SD80BT. 4 |‫ޓ‬POLSKI


Panel sterowaniaPokrętło wielofunkcyjne WyświetlaczPodstawowa obsługaZamyka panelPilot zdalnego sterowaniaKD-R50KD-SD80BT Gniazdo karty SD...Panel sterowania Pokrętło wielofunkcyjne Wyświetlacz Podstawowa obsługa Zamyka panel Pilot zdalnego sterowania KD-R50 KD-SD80BT Gniazdo karty SD Czujnik pilota zdalnego sterowania (Tylko w KD-SD80BT) Skierować pilot zdalnego sterowania bezpośrednio w kierunku czujnika. NIE wystawiaj na jasne światło słoneczne. Gdy naciśniesz lub przytrzymasz następujące przyciski... Panel sterowania Pilot zdalnego sterowania Funkcje ogólne /SOURCE Włączenie. Wyłączenie. (Przytrzymaj) — Na panelu sterowana naciśnij przycisk /SOURCE i w ciągu dwóch sekund obróć tarcze kontrolną, aby wybrać źródło. SOURCE Kilkakrotnie naciskaj, aby wybrać źródło. Pokrętło wielofunkcyjne (włączenie) VOL - / + — Reguluje poziom głośności. Wybór pozycji. Pokrętło wielofunkcyjne (naciśnij) ) Wycisza dźwięk lub wstrzymuje odtwarzanie. Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować wyciszenie i wznowić odtwarzanie. — Potwierdzenie wyboru. EQ SOUND Wybór zaprogramowanego trybu dźwięku. (' strona 20) Otwiera menu “Hands-Free” (' strona 15) lub odbiera — połączenie, gdy urządzenie dzwoni. Zakończenie rozmowy. (Przytrzymaj) FUNC. Bezpośrednio wchodzi w menu (jeśli złącze — USB Bluetooth* nie jest podłączone). (Tylko KD-R50) (' strona 20) * Do nabycia osobno. Włączenie/wyłączenie trybu odbioru w tle informacji drogowych. (' strona 7) — Wejście w tryb wyszukiwania PTY. (Przytrzymaj) (' strona 7) Powrót do poprzedniego menu. / / Wybór zaprogramowanej stacji. (' strona 6) Wybór folderu MP3/WMA/WAV. (' strona 8) / / Automatyczne wyszukiwanie stacji. (' strona 6) Ręczne wyszukiwanie stacji. (Przytrzymaj) Wybór utworu. (' strona 8, 10, 18) Przewijanie utworu do przodu lub do tyłu. (Przytrzymaj) POLSKI‫ |ޓ‬5


RRaaddioioWyszukiwanie stacjiBAFMAF ST DYNAMIC 0:0088.3 MHz Wybierz opcję <FM> lub <AM>. Wyszukiwanie automatyczne. (Naciśnij) Wyszukiwanie...RRaaddioio Wyszukiwanie stacji BA FM AF ST DYNAMIC 0:00 88.3 MHz Wybierz opcję lub . Wyszukiwanie automatyczne. (Naciśnij) Wyszukiwanie ręczne. (Przytrzymaj) Pojawi się “M”, następnie kilkakrotnie naciskaj przycisk. Wskaźnik “ST” uaktywnia się, jeśli odbierany jest sygnał stereo FM o wystarczającym poziomie. Zapisywanie stacji w pamięci Ręczne programowanie Można ustawić do 18 stacji FM i 6 stacji AM. Podczas słuchania stacji... 1 (Przytrzymaj) Pojawi sie ekran “Preset Mode”. 2 Wybierz zaprogramowany numer. Błyska zaprogramowany numer. Automatyczne programowanie (tylko FM) SSM (Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji) Dla częstotliwości FM można zaprogramować maksymalnie 18 stacji. 1 (Przytrzymaj) 2 - - - Pojawi się “SSM”. Po zapisaniu wszystkich stacji, “SSM” zniknie. Aby zaprogramować / , powtarzaj kroki 1 i 2. Wybór zaprogramowanej stacji Ustawianie zegara radia Do zaprogramowanej stacji można się przełączyć o określonej godzinie bez względu na używane bieżąco źródło. 1 (Przytrzymaj) 2 [Off] - - -// Anulowanie zegara radia. Once Włączenie jeden raz. Daily Włączanie codziennie. 3 Wybierz zaprogramowaną stację. -/ -<1> ... <18> dla FM/ <1> ... <6> dla AM 4 Ustaw czas włączania. 5 Naciśnij MENU, aby wyjść. Wskaźnik uaktywnia się po ustawieniu zegara radia. Można ustawić tylko jeden zegar. Ustawienie nowego zegara usunie poprzednie ustawienie. Zegar radia nie zostanie włączony, gdy urządzenie jest wyłączone lub gdy jest ustawiony na , po wybraniu stacji AM dla zegara. (' strona 23) Zaprogramowaną stację można również wybrać za pomocą / . 6 |‫ޓ‬POLSKI


Poniższe funkcje są dostępne tylko dla stacji FM nadających sygnały Radio Data System.RadioGotowość do odbioru wiadomości...Poniższe funkcje są dostępne tylko dla stacji FM nadających sygnały Radio Data System. Radio Gotowość do odbioru wiadomości (NEWS) 1 (Przytrzymaj) Wyszukiwanie ulubionych programów—Wyszukiwanie PTY 1 (Przytrzymaj) 2 Wybierz kod PTY. Rozpoczyna się wyszukiwanie PTY. Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona. 2 - - -/ Urządzenie przełączy się chwilowo na odbiór wiadomości (NEWS), jeśli będą dostępne. Jeśli podczas odbioru informacji o ruchu drogowym lub wiadomości zostanie zmieniona regulacja głośności, nowy poziom głośności zostanie automatycznie zapamiętany. Zostanie on zastosowany przy następnym włączeniu funkcji odbioru informacji o ruchu drogowym lub wiadomości. Śledzenie tego samego programu—funkcja NetworkTracking Reception  N ewKs,oAdffyairPs,TInYfo, Sport, Educate, Drama, Culture, Science,   Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz Varied, Pop M (muzyka), Rock M (muzyka), Easy M (muzyka), automatycznie przełącza się na inną stację FM Light M (muzyka), Classics, Other M (muzyka), Weather, Finance, Children, Social, Religion, PhoneIn, Travel, Leisure, Radio Data System w tej samej sieci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem. Jazz, Country, Nation M (muzyka), Oldies, Folk M (muzyka), 1 Document (Przytrzymaj) Włączenie trybu odbioru w tle informacji drogowych/wiadomości Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) lub wiadomości (NEWS) z dowolnego źródła, innego niż AM. Odbiór w tle informacji drogowych Wskaźnik TP Zapala się Miga Odbiór w tle informacji drogowych Urządzenie przełączy się chwilowo na odbiór informacji drogowych (TA), jeśli będą dostępne. Jeszcze nie włączony. Dostrój się do kolejnej stacji z sygnałami Radio Data System. Aby wyłączyć, ponownie naciśnij . 2 - - * [AF] AF-REG Off Przełącza na inną stację. Program może różnić się od obecnie otrzymywanego (wskaźnik AF wyświetlony). Przełącza na inną stację, nadającą ten sam program (wskaźnik REG wyświetlony). Anulowanie. * AF-Regional: Inne częstotliwości - regionalne Automatyczny wybór stacji— Wyszukiwanie programu Gdy sygnał wybranej zaprogramowanej stacji jest słaby, urządzenie wyszukuje inne stacji, która może nadawać ten sam program, co stacja zaprogramowana. (' strona 22) POLSKI‫ |ޓ‬7


CCDD/U/SUBSBOdsłuchiwanie z urządzenia CD/USBStrona z etykietąPrzewód USB z tyłu urządzenialubŹródło zmienia się na “CD” i rozpoczyna...CCDD/U/SUBSB Odsłuchiwanie z urządzenia CD/USB Strona z etykietą Przewód USB z tyłu urządzenia lub Źródło zmienia się na “CD” i rozpoczyna się odtwarzanie. Źródło zmienia się na “USB” i rozpoczyna się odtwarzanie. Omawiany sprzęt może odtwarzać pliki MP3/WMA zapisane na płytach CD-R, CD-RW oraz pliki MP3/ WMA/WAV w urządzeniach pamięci masowej USB (np. pamięci USB i cyfrowym odtwarzaczu audio). Upewnij się, że masz kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się w urządzeniu pamięci masowej USB, do której doszło podczas korzystania z tego systemu. Jeśli w ciągu 15 sekund wysunięta płyta nie zostanie wyjęta, automatycznie zostanie ponownie wsunięta. Jeśli nie można wysunąć płyty, ' strona 3. Wybór folderu/utworu Wybór folderu. (Dla MP3/WMA/WAV) Wybór trybów odtwarzania Można wybrać tylko jeden z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. 1 (Przytrzymaj) Wybór utworu. (Naciśnij) Przewinięcie utworu do przodu lub do tyłu. 2 (Przytrzymaj) ) Wybór utworu/folderu z listy 1 2 Wybierz folder. (Dla MP3/WMA/WAV) 3 Wybierz utwór. Dla MP3/WMA/WAV Jeśli płyta zawiera wiele folderów lub utworów, można ją szybko przeszukiwać prędko obracając tarczą sterowania; lub można użyć funkcji szybkiego wyszukiwania (' strona 11). 8 |‫ޓ‬POLSKI Repeat  Off Track Folder * Anulowanie odtwarzania z powtarzaniem. Powtarzanie odtwarzania bieżącego utworu. Powtarzanie odtwarzania bieżącego folderu. Random  Off Folder * All Anulowanie odtwarzania losowego. Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich utworów z bieżącego folderu, a następnie z kolejnych folderów. Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich utworów. * Dla MP3/WMA/WAV


SDSD (Tylko KD-SD80BT)Tylko KD-SD80BT Możliwe jest odtwarzanie plików nagranych w formacie MP3/WMA/WAV zapisanych na ogólnodostępnych kartach...SD SD (Tylko KD-SD80BT) Tylko KD-SD80BT Możliwe jest odtwarzanie plików nagranych w formacie MP3/WMA/WAV zapisanych na ogólnodostępnych kartach SD/SDHC. Można używać kart pamięci SD/SDHC zgodnych ze standardem SD lub SDHC. Karta SD (≤2 GB), karta SDHC (≤32 GB) Nie można używać kart pamięci SDXC, ani MultiMedia (MMC). Do korzystania z kart miniSD, miniSDHC, microSD, lub microSDHC wymagany jest specjalny adapter. Upewnij się, że masz kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się na kartach pamięci SD/SDHC, do której doszło podczas korzystania z tego systemu. Odtwarzanie karty SD 1 Odłączyć panel sterowania. Nie dotykaj złączy. 5 Wybrać “SD” jako źródło. Naciśnij kilkakrotnie. 2 Wsuwać kartę SD w szczelinę do czasu kiedy “kliknie”. Strona z etykietą Źródło zmienia się na “SD” i rozpoczyna się odtwarzanie. Kartę SD można obsługiwać w taki sam sposób, jak pliki na CD/USB. (' strona 8) Wyjmowanie karty SD 1 Odłączyć panel sterowania. 2 Wsuwać kartę SD w szczelinę do czasu kiedy “kliknie”, a następnie wyciągnąć kartę. 3 Ponownie podłączyć panel sterowania. 3 Ponownie podłączyć panel sterowania. 4 Włączyć urządzenie. POLSKI‫ |ޓ‬9


iPod/iPhoneOdsłuchiwanie z iPoda/iPhona2 Wybierz żądaną listę.Przewód USB z tyłu urządzenialubKabel USB 2.0 (nie wchodzi w skład zestawu)*...iPod/iPhone Odsłuchiwanie z iPoda/iPhona 2 Wybierz żądaną listę. Przewód USB z tyłu urządzenia lub Kabel USB 2.0 (nie wchodzi w skład zestawu)* Źródło zmienia się na “iPod-1/iPod-2” i rozpoczyna się odtwarzanie. * Zaleca się używanie kabla odpowiedniego do stosowania w samochodach. Wybór trybu sterowania (Przytrzymaj) -/ / Headunit Mode iPod Mode Application Mode Sterowanie odtwarzaniem z iPoda za pomocą jednostki głównej. Sterowanie odtwarzaniem z iPoda za pomocą sterowania iPoda/iPhone. Głośniki podłączone do urządzenia emitują dźwięk wszelkich funkcji (muzyka, gry, aplikacje itd.) uruchomionych w podłączonych iPodach/ iPhone’ach. Ustawienie to można również zmienić w opcji menu. (' strona 23) Wybór utworu Możliwość używania tylko w / . W trybie dotyczy tylko niektórych zastosowań audio. Wybór utworu/rozdziału. (Naciśnij) Przewinięcie utworu do przodu lub do tyłu. (Przytrzymaj) Wybór ścieżki z listy Możliwość używania tylko w . 1 10 |‫ޓ‬POLSKI Playlists)Artists)Albums)Songs) Podcasts)Genres)Composers) Audiobooks) (z powrotem do początku) 3 Wybierz utwór. Powtarzaj tę czynność do momentu wybrania żądanego utworu. Jeśli wybrane menu zawiera wiele utworów, można je szybko przeszukiwać prędko obracając tarczą sterowania lub korzystając z funkcji szybkiego wyszukiwania (' strona 11). Wybór trybów odtwarzania Możliwość używania tylko w . Można wybrać tylko jeden z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. 1 (Przytrzymaj) ) 2 Repeat  Off One All Anulowanie odtwarzania z powtarzaniem. Działa tak samo, jak funkcja “Repeat One” odtwarzacza iPod. Działa tak samo, jak funkcja “Repeat All” odtwarzacza iPod. Random  Off Anulowanie odtwarzania losowego. Song Działa tak samo, jak funkcja “Shuffle Songs” odtwarzacza iPod. Album Działa tak samo, jak funkcja “Shuffle Albums” odtwarzacza iPod. Opcja “Album” nie może być stosowana w niektórych modelach urządzeń iPod/iPhone. Aplikacja do iPoda/iPhona W trybie z tym urządzeniem możesz obsługiwać oryginalną aplikację JVC. Więcej szczegółów podano w witrynie JVC: (Strona tylko w języku angielskim).


Szybkie wyszukiwanieSzybkie wyszukiwanieJeśli wybrane menu zawiera wiele folderów/utworów/kontaktów, można je szybko przeszukiwać według...Szybkie wyszukiwanie Szybkie wyszukiwanie Jeśli wybrane menu zawiera wiele folderów/utworów/kontaktów, można je szybko przeszukiwać według pierwszych znaków (A do Z, 0 do 9 i OTHERS). 1 Wyjdź w menu list lub “Hands-Free”. Dysk CD (MP3/WMA)/ iPod/iPhone Nośnik USB/SD* (MP3/ WMA/WAV) Książka telefoniczna Bluetootha Wybierz żądaną listę. Wybierz opcję . 2 Wybierz potrzebny znak (A do Z, 0 do 9 i OTHERS). 3 Wybierz potrzebny folder/utwór/kontakt. Komunikat “OTHERS” pojawia się, jeśli pierwszym znakiem nie jest litera A do Z lub cyfra 0 do 9, ale znak #, -, !, itp. * Tylko w KD-SD80BT. W przypadku CD/USB/SD i iPoda/iPhone’a powtarzaj krok 3 do momentu wybrania potrzebnego utworu. Wyszukiwanie może nie działać w niektórych warstwach wybranego menu (w przypadku iPoda/iPhone’a). Komponenty zewnętrzne Do przewodu AUX (pomocniczego) można podłączyć element zewnętrzny, z tyłu urządzenia. Szczegółowe informacje znajdują się również w instruk. cji dołączonej do komponentów zewnętrznych. Odsłuchiwanie z zewnętrznego komponentu z AUX 1 Połącz przewód AUX z tyłu urządzenia. 2 Wybierz opcję . Przenośny odtwarzacz audio itp. 3 Włącz komponent zewnętrzny i rozpocznij odtwarzanie. AUX Mini-wtyczka stereo 3,5 mm (nie ma w wyposażeniu) Do optymalnego odtwarzania dźwięku użyć wtyczki mini stereo z głowicą o 3 końcówkach. POLSKI‫ |ޓ‬11


PPoołąłcązcenziee nBliueetBoolutheாtoothாPrzez podłączenie do tego urządzenia dostarczonej złącza USB Bluetooth KS-UBT1* i mikrofonu*,...PPoołąłcązcenziee nBliueetBoolutheாtoothா Przez podłączenie do tego urządzenia dostarczonej złącza USB Bluetooth KS-UBT1* i mikrofonu*, można z tego urządzenia obsługiwać urządzenie Bluetooth. Szczegołowe informacje na trmat podłączania mikrofonu znajdują się w “Instrukcja montażu/podłączania przewodów”. Gdy złącze USB Bluetooth jest podłączone, urządzenie jest gotowe do parowania. Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth. Lista krajów, w których dostępna jest funkcja Bluetooth znajduje się w osobnym załączniku. KS-UBT1 Mikrofon Jeśli w czasie rozmowy telefonicznej wyłączysz urządzenie, odłączysz panel sterowania lub odłączysz adapter USB Bluetooth, połączenie Bluetooth zostanie przerwane. Kontynuuj rozmowę używając telefonu komórkowego. * Tylko KD-SD80BT. Zestaw akcesoriów KS-BTA50 (złącze USB Bluetooth i mikrofon) do nabycia osobno dla modelu KD-R50. Urządzenie obsługuje następujące profile Bluetooth Profil bezprzewodowego zestawu słuchawkowego HFP (Hands-Free Profile) 1.5 Profil transmisji plików z obrazami, dźwiękami, tekstami OPP (Object Push Profile) 1.1 Profil dostępu do książki telefonicznej PBAP (Phonebook Access Profile) 1.0 Profil transmisji dźwięku o wysokiej jakości A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 . Profil zdalnego sterowania urządzeniami audio/video AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3 Ostrzeżenie: Jeśli chcesz wykonać skomplikowane operacje (takie jak wybieranie numerów, używanie książki telefonicznej itp), zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu. Parowanie urządzenia Bluetooth Podczas pierwszego podłączania urządzenia Bluetooth do systemu należy sparować system i urządzenie. Zarejestrowanych może zostać maksymalnie pięć urządzeń Bluetooth. Tylko dwa telefony Bluetooth i jedno urządzenie audio Bluetooth mogą być podłączone jednocześnie. To urządzenie obsługuje standard Secure Simple Pairing (SSP). 1 Połącz złącze Bluetooth USB (KS-UBT1) do jednego z portów wejściowych USB. Przewód USB z tyłu urządzenia KS-UBT1 lub 2 Użyj urządzenia Bluetooth do wyszukiwania i wybierz “JVC Unit”. W niektórych urządzeniach Bluetooth może istnieć konieczność wprowadzenia kodu PIN od razu po wyszukaniu. 12 |‫ޓ‬POLSKI


Połączenie Bluetoothா3 Wykonaj (A) lub (B), zależnie od tego, co się pojawić na wyświetlaczu. W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth,...Połączenie Bluetoothா 3 Wykonaj (A) lub (B), zależnie od tego, co się pojawić na wyświetlaczu. W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth, sekwencja parowania może przebiegać inaczej, niż to przedstawiono poniżej. (A) Pairing? Device: [Nazwa urządzenia] Passkey: XXXXXX Pairing? Yes: Press VOL No: Press BACK (B) Pairing? Device: [Nazwa urządzenia] Pairing? Yes: Press VOL No: Press BACK “XXXXXX” jest 6-cyfrowym kodem dostępu, generowanym losowo podczas każdego parowania. Upewnij się, że kod dostępu urządzenia jest taki sam, jak w urządzeniu Bluetooth. Wybierz opcję “Yes”, aby potwierdzić kod dostępu. (1) Jeśli na urządzenie Bluetooth monituje o wprowadzenia numeru PIN lub hasła “0000”, wprowadź kod PIN do urządzenia Bluetooth. Na ekranie powinien się pojawić powyższy obraz. Przed parowaniem możesz zmienić kod PIN na własny. (' strona 23) (2) Jeśli pojawi się tylko “Pairing”, obsłuż urządzenie Bluetooth, aby potwierdzić parowanie. Obsłuż urządzenie Bluetooth, aby potwierdzić kod dostępu. Wybierz opcję “Yes”, aby potwierdzić parowanie. Na ekranie pojawia się komunikat “Pairing COMPLETED”, gdy parowanie jest prawidłowe. Urządzenie nawiąże połączenie z nowo sparowanym urządzeniem Bluetooth i będzie można sterować sprzętem Bluetooth z tego urządzenia. “” zaświeci się po podłączeniu telefonu. “” zaświeci się po podłączeniu urządzenia audio. Po nawiązaniu połączenia, urządzenie jest rejestrowane w tej jednostce i nie ma potrzeby ponownego parowania, o ile zarejestrowane urządzenie nie zostanie usunięte. Niektóre urządzenia Bluetooth nie mogą ustanowić połączenia z urządzeniem po parowaniu. Podłącz takie urządzenie ręcznie. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji urządzenia Bluetooth. Ręczne podłączanie/odłączanie zarejestrowanego urządzenia Aby połączyć Aby odłączyć 1 (Przytrzymaj) 1 (Przytrzymaj) 2 Wybierz opcję . - -/


Połączenie Bluetoothா Podłączanie do oryginalnej aplikacji JVC Oryginalna aplikacja JVC pokazuje stan odbiornika samochodowego JVC i służy do wykonywania prostych operacji sterowania w smartfonach z systemem Android. Obsługę oryginalnej aplikacji JVC opisano w witrynie JVC: (Strona tylko w języku angielskim). 1 (Przytrzymaj) 2 Wybierz opcję . - - - 3 Wybierz potrzebny inteligentny telefon. Usuwanie zarejestrowanego urządzenia 1 (Przytrzymaj) 2 Wybierz opcję . - - - [Nazwa urządzenia] - Kiedy urządzenie zostanie usunięte, pojawi się informacja “OK”. 3 Naciśnij MENU, aby wyjść. Na wyświetlaczu przewija się “Connected” #“[Nazwa urządzenia]”, gdy urządzenie jest podłączone. 4 Naciśnij MENU, aby wyjść. Telefon komórkowy z Bluetooth Odbieranie połączenia Aby odebrać połączenie Połączenie przychodzące, powoduje automatyczną zmianę źródła na “BT-1”/“BT-2”. Na ekranie pojawia się komunikat “Receiving...”, a po nim numer telefonu i nazwa. Wyświetlacz miga na niebiesko. (' strona 17) lub Aby odebrać połączenie można również na pilocie nacisnąć ////SOURCE. Urządzenie automatycznie odbiera połączenia po ustawieniu opcji na . (' strona 17) Aby zakończyć połączenie lub (Przytrzymaj) (Przytrzymaj) Aby zakończyć połączenie można również na pilocie nacisnąć i przytrzymać //// SOURCE. Aby dezaktywować/uaktywnić tryb głośnomówiący Podczas rozmowy telefonicznej... Działania mogą być inne w zależności od podłączonego urządzenia Bluetooth. 14 |‫ޓ‬POLSKI


Regulacje podczas połączenia Głośność telefonu(00 — 50) [Volume 15]: Regulacja głośności podczas polaczenia nie wpływa na głośność innych źródeł. Poziom mikrofonu (01— 03)[02]: Wzrastające liczby odpowiadają wzrastającemu poziomowi czułości mikrofonu. Tryb tryb redukcji szumów i kasowania echa: Włącza/wyłącza się. Telefon komórkowy z Bluetooth Zawiadamianie o SMS Po otrzymaniu SMS-a urządzenie nadaje sygnał dźwiękowy i pojawia się “[Nazwa urządzenia]”# “Received Message”. Opcja musi być ustawiona na . (' strona 17) Za pomocą niniejszego urządzenia nie można czytać, edytować ani wysyłać wiadomości. Ta funkcja jest dostępna tylko w pewnych telefonach. Przełączanie pomiędzy dwoma podłączonymi telefonami komórkowymi Gdy do urządzenia podłączono dwa telefony komórkowe, możesz uzyskać dostęp do obu menu “Hands-Free”. Naciśnij / FUNC., aby wejść w menu “Hands-Free” pierwszego telefonu. Naciśnij dwukrotnie / FUNC., aby wejść w menu “Hands-Free” drugiego telefonu. Naciśnij , aby powrócić do menu “Hands-Free” pierwszego telefonu. Wykonywanie połączeń z menu Hands-Free 1 Wejdź w menu “Hands-Free”. 2 Wybierz sposób dzwonienia. Opcje podano w poniższej tabeli. 3 Wybierz i zadzwoń do kontaktu (osoby/numeru telefonu). Dialed Calls Wybierz osobę/numer telefonu Połącz Received Calls Missed Calls Phonebook Dial Number Jeśli wybrana książka telefoniczna zawiera wiele numerów, można je szybko przeszukiwać prędko obracając tarczą sterowania lub korzystając z funkcji szybkiego wyszukiwania (' strona 11). Jeśli nie ma historii zarejestrowanych połączeń pojawi się komunikat “No History Found”. Pojawi się komunikat “No Data”, jeśli w książce telefonicznej urządzenia Bluetooth nie ma wpisów. Komunikat “Send Phonebook Manually” pojawi się, jeśli opcja jest ustawiona na lub gdy telefon nie obsługuje PBAP. (' strona 17) Wpisz numer telefonu, z którym chcesz się połączyć. Przenieś pozycję wpisu Wybierz numer/znak Połącz POLSKI‫ |ޓ‬15


Telefon komórkowy z Bluetooth Używanie funkcji rozpoznawania głosu Możesz korzystać z funkcji rozpoznawania głosu w telefonie podłączonym do tego urządzenia. Jeśli podłączony telefon nie obsługuje tej funkcji, pojawia się komunikat “Not Support”. 1 Wejdź w tryb rozpoznawania głosu. Gdy jest podłączony tylko jeden telefon, (Przytrzymaj) Gdy są podłączone dwa telefony, Wejdź w “listę telefonów” Wybierz potrzebny telefon Kasowanie kontaktu (osobę/ numer telefonu) Tylko wówczas, jeśli tryb ustawiony jest na . (' strona 17) 1 Wejdź w menu “Hands-Free”. 2 Wybierz sposób dzwonienia. -/ / / 3 Wybierz kontakt (osobę/numer telefonu), który chcesz usunąć. Nazwa Numer telefonu (Przytrzymaj) 2 Gdy na wyświetlaczu pojawić się “Waiting Voice”#“[Nazwa urządzenia]”, powiedz nazwę kontaktu, z którym chcesz się połączyć lub podaj polecenie głosowe, aby obsługiwać funkcje telefonu. Obsługiwane funkcje rozpoznawania głosu różnią się, zależnie od telefonu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji podłączonego telefonu. lub 4 Wejdź w menu “Delete Entries”. (Przytrzymaj) 5 Wybierz opcję lub . Delete Delete All Zostanie usunięta osoba/numer telefon, wybrane w kroku 3. Zostaną usunięte wszystkie osoby/ numery telefonów, wybrane w menu w kroku 2. 16 |‫ޓ‬POLSKI


Korzystanie z menu Settings 1 Wejdź w menu “Hands-Free”. Telefon komórkowy z Bluetooth 3 Powtórz ten krok, aby wykonać niezbędne ustawienia. 2 Wybierz opcję . Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk . Aby wyjść z menu, naciśnij MENU. Następujące ustawienia dotyczą sparowanego urządzenia. Jeśli sparowane zostanie inne urządzenie, ponownie wykonaj ustawienia. Pozycja menu Ustawienie do wyboru, (Ustawienia początkowe: [XX]) Phonebook Select * [In Phone]: Urządzenie przeszukuje książkę telefoniczną podłączonego telefonu. In Unit: Urządzenie przeszukuje zarejestrowaną książkę telefoniczną. (Pamięć książki telefonicznej można skopiować używając funkcji (' strona 23).) Auto Answer Ringing Tone Ringing Color On: Urządzenie automatycznie odbiera połączenia przychodzące. [Off]: Urządzenie nie odbiera automatycznie połączeń przychodzących. [In Unit]: Urządzenie dzwoni, aby powiadomić Cię o przychodzącym połączeniu/wiadomości tekstowej. – Call Tone: Wybierz preferowany dźwięk dzwonka (Tone 1 — 5) połączeń przychodzących. – Message Tone: Wybierz preferowany dźwięk dzwonka (Tone 1 — 5) przychodzących SMS-ów. Domyślny dźwięk dzwonka zależy od sparowanego urządzenia. In Phone: Urządzenie używa dzwonków połączonych telefonów, aby powiadomić Cię o przychodzącym połączeniu/SMS. (Jeśli podłączony telefon nie obsługuje tej funkcji, będzie dzwonić.) Color 01 — 29[06]: Wybierz preferowany kolor alarmów o przychodzących połączeniach/SMS-ach. Off: Anulowanie. NR/EC Mode [On]: Włącza tryb redukcji szumów i kasowania echa podłączonego mikrofonu, aby odbierany dźwięk był bardziej wyraźny. Off: Anulowanie. MIC Setting Message Notice Level (01— 03)[02]: W miarę wzrostu poziomu wskaźnika MIC, wzrasta poziom czułości mikrofonu. [On]: Urządzenie dzwoni i pojawia się “[Nazwa urządzenia]”# “Received Message”, aby powiadomić Cię o przychodzącym SMS. Off: Urządzenie nie powiadamia Cię o przychodzącym SMS. * Do wyboru tylko, gdy podłączony telefon obsługuje PBAP. POLSKI‫ |ޓ‬17


OOddtwtwarzaarczzaaucdzioaBuludetioootBhluetooth Odtwarzanie na odtwarzaczu audio Bluetooth A Wybierz lub , zależnie od lokalizacji złącza USB Bluetooth KS-UBT1. Obsłuż odtwarzacz audio Bluetooth, aby rozpocząć odtwarzanie. Operacje i wskazania wyświetlacza różnią się w zależności od ich dostępności w podłączonym urządzeniu. Podstawowa obsługa Rozpoczęcie lub wznowienie odtwarzania. Wyciszenie dźwięku. Wybór grupy/folderu. Wybór trybów odtwarzania Dla urządzeń Bluetooth, które obsługują AVRCP 1.3. 1 (Przytrzymaj) ) 2 Przechodzenie dalej do tyłu lub do przodu. (Naciśnij) Przewinięcie utworu do przodu lub do tyłu. (Przytrzymaj) Repeat  Off Track All Group Random  Off All Group Anulowanie odtwarzania z powtarzaniem. Powtarzanie odtwarzania bieżącego utworu. Powtarza wszystkie utwory. Powtarza wszystkie utwory z bieżącej grupy. Anulowanie odtwarzania losowego. Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich utworów. Odtwarza w kolejności losowej wszystkie utwory z bieżącej grupy. 18 |‫ޓ‬POLSKI


Regulacja koloru podświetlenia Strefa przycisków Strefa wyświetlacza Wszystkie strefy: Dotyczy zarówno strefy przycisków, jak też strefy wyświetlacza. Wszystkie strefy Wybieranie zaprogramowanego koloru Można osobno wybrać zaprogramowany kolor dla